تیپ 1 بقای فردی: نگرانی

یک‌های بقای فردی، کمال گرایان واقعی، میان سه تیپ فرعی یک در انیاگرام هستند. آنها شور خشم را از طریق تلاش زیاد برای کامل‌تر کردن خود و کارهایی که انجام می‌دهند، ابراز می‌کنند. در این تیپ فرعی، خشم واپس رانده شده‌ترین هیجان است. مکانیسم دفاعی “واکنش وارونه” حرارت خشم را به گرما تبدیل می‌کند و در نتیجه، شخصیتی دوستانه و خیرخواهانه به وجود می‌آورد.

واژه اضطراب (نگرانی) به یک بقای فردی اختصاص دارد. ارضای نیازهای اساسی برای یک‌های بقای فردی مملو از اضطراب هست. آنها دارای این باور اساسی هستند که به اندازه کافی خوب نیستند تا نیازهایشان را برآورده کنند و به همین دلیل نگران هستند که مشکلی پیش بیاید و بقای آن‌ها به خطر بیفتد. اگر کسی بقای آنها را تهدید کند، هیجان خشم آن‌ها تحریک می‌شود که بازتابی از خشم عمیق‌تر آنان از خود به دلیل کامل نبودن و نالایق شمردن خود برای بقاست.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 1

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “خشم” است و نحوه‌ی مواجهه با این خشم، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. یکِ بقای فردی، خشم خود را برای کامل کردن خود به کار می‌بندد، یک جنسی با خشمش به نبرد با کاستی‌ها می‌رود و اصلاح‌گر می‌شود و یک اجتماعی از خشمش برای القای الگوی صحیح به دیگران استفاده می‌کند.

تیپ 1 بقای فردی: نگرانی

تیپ 1 جنسی: تعصب (ضد تیپ)

تیپ 1 اجتماعی: ناسازگاری

بقای فردی در تیپ 1

این متن در حال ویرایش است…