تیپ 1 جسنی: تعصب (ضد تیپ)

یک‌های جنسی روی کامل کردن دیگران تمرکز می‌کنند. آنها بیشتر اصلاح‌طلب هستند تا کمالگرا. تنها تیپ یکی هستند که آشکارا عصبانی می‌شوند. آنان از طریق میل قوی خود برای بهبود دیگران و رسیدن به آنچه می‌خواهند، خشم را بروز می‌دهند. همانطورکه یک فرد متعصب می‌تواند احساس حق کند، احساس محق بودن دارند. آن‌ها معتقدند که حق دارند جامعه را تغییر دهند زیرا درک بالاتری از حقیقت و پشت پرده‌ی “راه درست بودن” دارند. آنها بیشتر تکانشی و خشمگین هستند.

یک‌های جنسی دارای سبک رفتاری پر جنب و جوش، شاداب، پر تحرک و پر انرژی هستند. آنها دائما می‌ترسند که شخص کاملتری از راه برسد و شریک زندگیشان را بدزدد. پس بنابراین همیشه مراقب نشانه‌هایی هستند که ممکن است طبق آنها شریک زندگیشان شخص دیگری را بخواهد. اگر شریک زندگی‌ای نداشته باشند پس عمیقا متقاعد شده‌اند که حتما همیشه گزینه بهتری وجود دارد!

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 1

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “خشم” است و نحوه‌ی مواجهه با این خشم، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. یکِ بقای فردی، خشم خود را برای کامل کردن خود به کار می‌بندد، یک جنسی با خشمش به نبرد با کاستی‌ها می‌رود و اصلاح‌گر می‌شود و یک اجتماعی از خشمش برای القای الگوی صحیح به دیگران استفاده می‌کند.

تیپ 1 بقای فردی: نگرانی

تیپ 1 جنسی: تعصب (ضد تیپ)

تیپ 1 اجتماعی: ناسازگاری

روابط یک‌به‌یک در تیپ 1

تیپ 1 جنسی به لحاظ شدت و تاثیر حس غریزی خود بر دیگران از سایر نمونه‌های جنسی دیگر متفاوت است. آن‌ها آرمانگرایان بی‌همتایی هستند که احساس می‌کنند تمام جامعه باید طبق دیدگاه آنان حرکت و عمل کند تا اهدافشان به حقیقت تبدیل شود.

اهدافی که به صلاح جامعه است و باید مورد توجه همگان قرار گیرد. این تیپ به این دلیل ضد تیپ تلقی می‌شود که بر خلاف دیگر تیپ‌های فرعی یک، خشم و عصبانیت خود را در زمانی که تلاش هایش با مقاومت دیگران روبه‌رو می‌شود، بروز می دهد.