تیپ 8 اجتماعی: همبستگی (ضد تیپ)

8های جنسی کاراکترهای آتشین خلق و کاریزماتیکی هستند که می‌خواهند کنترل و نفوذ داشته باشند. آن‌ها به جای اینکه به دنبال امنیت مادی باشند، سعی می‌کنند بر اشیاء و افراد قدرت بگیرند. نام تصاحب یا مالکیت به تسلط پرانرژی بر کل جهان اشاره دارد یعنی نیاز به احساس قدرت از طریق تسلط بر کل محیط.

هم هشت جنسی مذکر و هم هشت جنسی مونث سعی در تصاحب و کنترل جفت خود دارند و می‌توانند آشکارا سلطه جو باشند، این تلاشی برای پوشاندن نا امنی آنان در مورد دوست داشتن و خواسته شدن است. ایشان رابطه را یک تسخیر می‌دانند و می‌خواهند قدرت را در رابطه حفظ کنند تا آسیب پذیر و وابسته نباشند. زنان این تیپ فرعی 8 می‌توانند سیاست‌مدارانه ظاهری تسلیم گونه داشته باشند ولی در عین حال کنترل بسیار زیادی دارند. شور شهوت در اینجا به صورت تمایل برای تصاحب جسم و روح معشوق یک تیپ 8 ظاهر می‌شود.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 8

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “شهوت” است و نحوه‌ی مواجهه با این شهوت، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 8 بقای فردی در به دست آوردن نیازهای شخصی و امیالش شهوت‌رانی می‌کند، 8 جنسی شهوت را از طریق شورش و نیاز به جلب توجه همه ابراز می‌کند و 8 اجتماعی شهوت خود را در غالب رفتارهای اجتماعی بروز می‌دهد.

تیپ 8 بقای فردی: رضایت

تیپ 8 جنسی: تصاحب

تیپ 8 اجتماعی: همبستگی (ضد تیپ)

رابطه یک‌به‌یک در تیپ 8

این تیپ فرعی 8 بسیار سرکش است، عامدانه و به شکل تحریک آمیزی قوانین را زیر پا می‌گدارد و مانند یک یاغی قدم می‌دارد. او خود را در قامت یک شکارچی به نمایش می‌گذارد و همیشه نیاز به تغییر از قوانین حاکم بر میحط به قوانین خودش را حس می‌کند. او می‌خواهد قانون، سخن خودش باشد و هر آنچه لازم باشد برای رسیدن به این مقصود انجام می‌دهد.

تیپ 8 جنسی، یک رهبر شورشی است اما برای شوریدن نیاز به همراه دارد. شریکی که برمی‌گزیند و دوشادوش او به مبارزه بر علیه جهان هستی می‌پردازد. با این حال سعی می‌کند مانند یک آهنربای مغناطیسی، کسانی را جلب کند که به مانند خودش باشند اما همزمان در اطاعت از او.