مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ شش انیاگرام

تیپ شش های وظیفه‌مند، در حرکت به سمت تیپ سه به صورت ناگهانی رقابت‌گر و گستاخ می‌شوند.

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

 

تیپ شش های متوسّط، اغلب مواقع به صورت آشکار اضطراب دارند و در تردید هستند، امّا آن ها نهایت تلاش خود را می‌کنند تا به تمام تعهدات و مسئولیت‌های خود پایبند و متعهد باشند. در نتیجه، استرس در اکثر مواقع در زندگی آن ها جریان دارد. امّا، وقتی که استرس بر عملکرد معمولی آن ها غلبه می‌کند، شش ها به سمت تیپ سه می‌روند، در کار خود مخفی می‌شوند و ظاهر شجاعانه‌ای اتخاذ می کنند مثل این که به دیگران می‌گویند: «شما نباید در مورد من نگران نباشید، من کار خود را به نحو احسن انجام می‌دهم!»

 

ترس از جدایی یا عدم کفایت باعث می‌شود که آن‌ها به لحاظ هیجانی از دیگران دور باشند و از صمیمیّت بترسند، ولی نمی‌دانند که نزدیکان آن‌ها درجه‌ی پریشانی آن ها را می‌بینند. تهدید امنیّت آن ها، شش‌ها را وادار می‌کند که به رقابت‌های مخفیانه، مثل سه‌های متوسّط رو به پایین بپردازند. در این صورت آن‌ها خیلی مصلحت‌جو، سیاست‌مدار و محاسبه‌گر می‌شوند.

 

تیپ شش های ناسالم، غرق در حس بی ارزش بودن و احساس حقارت، به صورت افراطی احساس اضطراب می‌کنند و رفتارهای آزارطلبانه (مازوخیستی) در پیش می‌گیرند. وقتی که آن‌ها به سمت سه می‌روند، در تلاش برای پاسداشت امنیّت و موقعیّت خود، به فقدان اصول اخلاقی دچار می شوند (فاقد صداقت و غیراصولی می شوند.).

 

شش های خیلی ناسالم، به بیماری‌های دماغی سه های خیلی ناسالم سقوط می‌کنند: آن ها با خشونت به قصد حذف به دیگران حمله می‌کنند، هم به دلیل غلبه بر احساس حقارت و هم به دلیل ضربه زدن به کسی که به آن‌ها ضربه زده است. اغلب مواقع، اهداف آن ها مراجع قدرت یا افرادی هستند که برای شش ها نماد لو دادن و فاش ساختن هستند. (این فرد کارمند اداری دلتنگی است که سرانجام جرات می کند و به میخانه محل کار خود می رود.) شش های مذکر بیشتر در معرض عملکردهای خشن غیرمنطقی هستند، شش های مؤنث اغلب در مواقع مجازات یا حمله، نقاب دروغین و اغواکننده‌ای نسبت به کسانی که به آن ها ظلم کرده‌اند، می‌گیرند و به روش‌های متمرکز و شخصی عمل می‌کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.