مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هشت انیاگرام

تیپ هشت‌ های افراطی و شهوانی و کنترل‌گر، شبیه تیپ دو های سالم خوش‌قلب و مراقبت‌کننده می‌شوند.

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

 

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هشت به سمت تیپ دو می باشد. وقتی که افراد تیپ هشت سالم به سمت تیپ دو می‌روند، احساسات همدلانه ای را در خودشان کشف می‌کنند که به مدت طولانی سرکوب شده بود. در این شرایط قدرت و توان خود را برای حمایت و بالا بردن دیگران استفاده می‌کنند. با گام نهادن در مسیر یکپارچگی و رشد، آن‌ها مراقب، بخشنده، و شخصاً علاقمند به رفاه دیگران می‌شوند، و تمام توان خود را جهت بهبود وضعیّت و بالا بردن استانداردها استفاده می‌کنند.

 

آن‌ها به جای این که در عشق به قدرت غوطه‌ور بشوند، به قدرت عشق ایمان می آورند. آنها می‌توانند خدمتگذار چیزی بالاتر از رضامندی خودشان شوند. علاوه بر این، هشت‌های یکپارچه به این باور می‌رسند که آن ها توانایی دارند احساسات خود را برای دیگران به راه هایی ساده و خالصانه ابراز بکنند. در این صورت آن ها توانایی بهتری کسب می کنند تا دیگران را پرورش دهند و پرورش واقعی خودشان را نیز پذیرا باشند. بدون این که احساس بکنند این کار آن ها را تضعیف خواهد کرد. آن ها یاد می‌گیرند که می‌توانند واقعاً عشق بورزند بدون این که خودشان را گم بکنند.   

 

نقطه امنیّت

هشت‌ها می‌توانند رفتارهای متوسّط تیپ دو را بروز دهند، امّا اغلب با دوستان مورد اعتماد و صمیمی. در چنین مواقعی، هشت‌ها سعی می‌کنند دیگران تصدیق کنند که هشت را تا چه حدی نیاز دارند. هشت‌ها می‌خواهند مطمئن شوند که آن‌ها مورد نیاز هستند، بنابراین، آن ها از روش معمولی خود خارج می‌شوند. افراد تیپ هشت در مسیر یکپارچگی و رشد خود  چیزهای خوب را برای مردمی که برای آن ها مهم هستند، تهیه می کنند.

در جاهای ایمن، هشت‌ها ممکن است احساساتی حاکی از عدم خجالت و شرمندگی نشان دهند. مخصوصاً وقتی که با معصومیت کودکان یا حیوانات خانگی در تماس باشند، و بخواهند از آن ها مواظبت کنند. این رفتارها، احساسات پس زمینه هشت ها مانند نیازهای طرد و سرکوب شده برای نزدیکی و پرورش دیگران، و اندوه برای معصومیّت گم شده آن ها را آشکار می سازد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.