مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ نُه انیاگرام

تیپ نُه های راحت طلب، در حرکت به سمت تیپ شش به صورت ناگهانی مضطرب و نگران می‌شوند.

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

 

تیپ نُه های متوسّط؛ آسان‌گیر و سازگار هستند، یک چشم‌انداز مثبت برقرار می‌کنند و تا حدی که امکان داشته باشد، با بالا و پایین‌های زندگی آرام باقی می‌مانند. امّا نُه ها، شبیه هر کس دیگر، از مشکلات و یا ناراحتی از وقایع نگران کننده، مصون نیستند.

دفاع قدرتمند آن‌ها معمولاً کمکشان می‌کند که نسبتاً آرام بمانند و حتی در بحران ها خونسرد باشند، امّا وقتی مشکلات خیلی درهم شکننده باشند، استرس حاصل شده ممکن است باعث شود که آن‌ها بعضی از رفتارها و گرایش های تیپ شش متوسّط را بروز دهند. در چنین مواقعی، تیپ نُه ها به صورت آشکار، خیلی بیمناک و واکنشی می‌شوند، سابق بر این، ممکن بود که آن ها با تماس نزدیک با مشکلات مقاومت کنند، ولی حالا ضربه کامل وارد می‌شود و نُه ها خیلی عصبانی و بدبین می شوند.

 

اگر سرچشمه این مشکلات درون فردی باشد، آن ها ممکن است شبیه تیپ شش ها به صورت ناگهانی، واکنشی و تهاجمی شوند. در نتیجه، از دیگران می‌برند و نا امیدی واپس‌رانده‌شده‌ی خود را تخلیه می‌کنند. در حالی که این عمل به صورت موقت استرس واپس‌رانده‌شده آن‌ها را آزاد می‌کند، ولی معمولاً مشکلات و تعارض‌هایی را که تیپ های نُه با آن درگیر بودند، حل نمی‌کند.

 

تیپ نُه های ناسالم، می‌توانند فوق‌العاده لجوج باشند و شدیداً درمقابل تجربه کردن رنج ها و استرس‌های درونی مقاومت کنند. این کار باعث می‌شود آن‌ها از انکارها و انزوای خود قدرتمندانه دفاع بکنند، امّا این دفاع، آن ها را از لمس واقعیّت ها دور می‌کند و آن ها دیگر نمی‌توانند دست به کاری بزنند.

 

وقتی که نُه ها به سمت تیپ شش ناسالم می‌روند، آن ها با تشویش و پارانویای (جنون بدبینی) فراوان غرق می‌شوند به صورتی که به خودآگاه آن ها فوران می‌کند. آن ها به طور نمایشی عکس العمل نشان می‌دهند و هراسناک و غیرمنطقی می‌شوند، دیگران را به شلّاق طعنه مهمان می کنند، در حالی که بیشتر از همیشه به دیگران وابسته می شوند، به طوری که نمی‌توانند از خود مواظبت کنند و مشکلات خود را حل بکنند. تیپ نُه های رو به وخامت ممکن است به صورت آزارطلبانه (مازوخیستی) سقوط خود را فراهم کنند تا این که دیگران آن ها را از دست خودشان نجات دهند و دوباره با آن ها در ارتباط باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *