تیپ 3 جنسی:

سه‌های جنسی از طریق مولفه‌های جذابیت شخصی و حمایت از دیگران به دستاورد تمرکز می‌کنند. در این تیپ فرعی، خودفروشی، نه انکار میشود و نه پذیرفته می‌شود بلکه جایی در این بین است و در خدمت ایجاد یک تصویر جذاب به کار می‌رود. این سه‌ها زمان سخت‌تری برای صحبت در مورد خود دارند و اغلب تمرکز خود را بر روی تصویری می‌گذارند که می‌خواهند ترویج کنند. آنان انرژی زیادی برای راضی نگه داشتن دیگران می‌گذارند و ذهنیت خانوادگی دارند.

برای سه‌های جنسی، جذابیت جسمی و جنسی، کلیدی برای مطلوب بودن به نظر می‌رسد بنابراین بر ویژگی‌های جنسیتی خود تاکید می‌کنند. به عنوان یک سبک کلی مردان، در رجولیت و مردانگی خود بزرگنمایی می‌کنند و زنان، زنانگی خود را تشدید می‌کنند. آنها در مورد جذاب‌تر دیده شدن با دیگران رقابت می‌کنند. شور دروغ گفتن در اینجا در فریب دادن خود آشکار می‌شود، مبنی بر اینکه باید خود را به ایده‌آل معشوقشان در آورند تا دوست داشته شوند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 3

تیپ 3 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “طمع” است و نحوه‌ی مواجهه با این طمع، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 3 بقای فردی یه عنوان “ضد تیپ” خوب بودن و خوب به نظر رسیدن را با خودفروشی و طمع متضاد می‌بینند. در تیپ 3 جنسی این طمع نه به اندازه‌ی بقای فردی کم است و نه به اندازه‌ی اجتماعی زیاد اما 3 اجتماعی حرص و طمع بسیار زیادی در عرصه‌های عمومی دارد و به هر قیمت سعی می‌کند عالی به نظر برسد.

تیپ 3 بقای فردی: امنیت (ضد تیپ)

تیپ 3 جنسی: کاریزما

تیپ 3 اجتماعی: پرستیژ

رابطه یک‌به‌یک در تیپ 3

این تیپ فرعی 3 کاریزماتیک و مشتاق رقابت است. او روی دیگران تمرکز می‌کند و موفقیت خود را در روابط بین فردی تعریف می‌کند. ممکن است باور داشته باشد که اگر اطرافیانش موفق باشند، خود او نیز موفق جلوه می‌کند. به همین خاطر ممکن است با تیپ 2 اشتباه گرفته شود.

او مذاکره کننده‌ی خوبی نیز هست و توان قانع کردن دیگران را دارد. این تیپ فرعی سه، احساسات خود را به شدت سرکوب کرده و برای داشتن تصویر کاملی در مورد خود (بخصوص هویت جنسی‌اش) به آب و آتش می زند.‌