تیپ 3 اجتماعی: پرستیژ

سه‌های اجتماعی از طریق تمایل به دیده شدن و تاثیرگذاری بر مردم، خودفروشی را به نمایش می‌گذارند. آنها از بودن روی صحنه در کانون توجه لذت می‌برند. سه‌های اجتماعی می‌دانند که چگونه از نردبان اجتماعی بالا روند و به موفقیت برسند. این‌ها رقابتی‌ترین و پرخاشگرترین سه‌ها هستند. آن‌ها یک نیاز پیش‌ران برای خوب به نظر رسیدن دارند و دارای ذهنیت جمعی و فروش محور هستند.

کلمه “پرستیژ” را به سه اجتماعی اختصاص می‌دهند. روشی که سه‌های اجتماعی احساس می‌کنند می‌توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، از طریق داشتن یک تصویر یا پرستیژ است. سه‌های اجتماعی بر تصویری که توسط دیگران دیده می‌شوند تمرکز دارند و تصویر خود را به تناسب ارزش‌های گروه اجتماعی خاص، به منظور هرچه بهتر دیده شدن می‌چرخانند. آنان می‌خواهند از نظر اجتماعی مهم باشند. دروغگویی در اینجا در انجام هر کاری که برای ایجاد تصویر یا پرستیژ خود باید انجام دهند، آشکار می‌شود. عمیق‌ترین دروغ آن‌ها این است که این تصویر همان چیزی است که واقعا هستند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 3

تیپ 3 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “طمع” است و نحوه‌ی مواجهه با این طمع، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 3 بقای فردی یه عنوان “ضد تیپ” خوب بودن و خوب به نظر رسیدن را با خودفروشی و طمع متضاد می‌بینند. در تیپ 3 جنسی این طمع نه به اندازه‌ی بقای فردی کم است و نه به اندازه‌ی اجتماعی زیاد اما 3 اجتماعی حرص و طمع بسیار زیادی در عرصه‌های عمومی دارد و به هر قیمت سعی می‌کند عالی به نظر برسد.

تیپ 3 بقای فردی: امنیت (ضد تیپ)

تیپ 3 جنسی: کاریزما

تیپ 3 اجتماعی: پرستیژ

روابط اجتماعی در تیپ 3

این تیپ فرعی سه، تمایل بسیار زیادی دارد تا با هنجارها، باورها و الزامات اجتماعی تیم‌ها و سازمان‌ها همسو شود. او به شکل ظرفی که درونش قرار گرفته است در می‌آید و سازگاری بسیار زیادی با شرایط دارد

سه اجتماعی از بودن در کانون توجهات لذت فراوان می‌برد. برای او خوب و موفق بودن بسیار مهم است پس احتمال آن که شکست‌هایش را مخفی کنند و اشتباهات خود را بپوشاند بسیار زیاد است تا جلوه‌ی نهایی خود و تیم خود را حفظ کند.