تیپ 3 بقای فردی: امنیت (ضد تیپ)

سه بقای فردی می‌خواهد مورد تحسین دیگران قرار گیرد. این افراد از خوب به نظر رسیدن راضی هستند و همیشه تلاش می‌کنند که خوب باشند. آنها مصمم هستند که انسان خوبی باشند. سه‌های بقای فردی به دنبال احساس امنیت از طریق خوب بودن، سخت کار کردن و موثر و سازنده بودن هستند و امنیت درونی را با داشتن پول کافی و موقعیت قابل اعتماد در جامعه برابر می‌دانند. برای این منظور آنها بی وقفه تلاش می‌کنند تا بقای خود را که در نظرشان همیشه در خطر است تضمین کنند.

این تیپ فرعی معتاد به کار است، نمی‌تواند استراحت کند و انسان خودساخته‌ای است که ثروت جمع می‌کند و در عین حال احساس می‌کند که هنوز بقای او در مخاطره است. این دروغ که جمع‌آوری مقادیر زیادی ثروت به آدم امنیت می‌دهد در این بخش شخصیتیِ آن‌ها ظهور می‌کند. دروغ گفتن همچنین به سه‌های بقای فردی کمک می‌کند تا آنچه را که فکر می‌کنند احساس امنیت می‌دهد، به دست آورند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 3

تیپ 3 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “طمع” است و نحوه‌ی مواجهه با این طمع، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 3 بقای فردی یه عنوان “ضد تیپ” خوب بودن و خوب به نظر رسیدن را با خودفروشی و طمع متضاد می‌بینند. در تیپ 3 جنسی این طمع نه به اندازه‌ی بقای فردی کم است و نه به اندازه‌ی اجتماعی زیاد اما 3 اجتماعی حرص و طمع بسیار زیادی در عرصه‌های عمومی دارد و به هر قیمت سعی می‌کند عالی به نظر برسد.

تیپ 3 بقای فردی: امنیت (ضد تیپ)

تیپ 3 جنسی: کاریزما

تیپ 3 اجتماعی: پرستیژ

بقای فردی در تیپ 3

این تیپ فرعی 3 از نمایش دستاوردها و موفقیت‌هایش اجتناب می‌کند و به همین دلیل به عنوان ضد تیپ شناخته می‌شود. با این وجود برایش بسیار مهم است که به واسطه‌ی سخت‌کوشی و برتری خود نسبت به دیگران شناخته شود.

او قابل اعتماد، کارآمد و سازنده هست و سعی می‌کند همیشه به درست‌ترین شکل ممکن رفتار کند. تعمین مالی و مادی زندگی را در اولویت قرار می‌دهد، خودکفایی‌اش در نظرش بسیار مهم جلوه می‌کند. او اعتیاد زیادی به کار کردن پیدا می‌کند و از خانواده و نزدیکانش به کلی منفصل می‌گردد.