تیپ 9 جنسی: همجوشی

نه‌های جنسی به طرزی ناهشیار، نگرش‌ها، عقاید و احساسات دیگران را می‌پذیرند، زیرا به سختی می‌توانند روی پای خود بایستند. این نه‌ها معمولا کاراکترهای مهربان، ملایم و خجالتی هستند که چندان هم  در ابراز نظر خود قاطع نیستند. نه‌های جنسی توسط میل عشق به دیگری و برای اتحاد کامل هدایت می‌شوند که به نظر آنها کلید خوشبختی است.

ادغام کامل با دیگری توسط نه جنسی چیزی است که آن‌ها، برای کامل بودن نیاز دارند. تمایل دارند به راحتی با دیگران ادغام شوند و در این فرایند تماس خود را با خود از دست می‌دهند. این جایگزینی دیگری به جای چیزی که واقعا نیاز به ادغام با آن دارند، قلب شور تنبلی یک نه جنسی است. از آنجایی که این تیپ فرعی کهن الگوی همه تیپ‌های فرعی جنسی است، این تلاش برای پر کردن حفره، ناشی است از از دست دادن تماس با هستی که با عشق دیگری پر می‌شود و در میان همه تیپ‌های فرعی بعدی مشترک است.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 9

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “تنبلی” است و نحوه‌ی مواجهه با این تنبلی، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 9 بقای فردی تنبلی خود را در غالب فیزیکی، نمود پیدا می‌کند، مسائلی مانند افراط در خوردن و خوابیدن، 9 جنسی شور تنبلی را از طریق ادغام با افراد مهم زندگی خود بیان می‌کند اما 9 اجتماعی به عنوان “ضد تیپ”، با کار زیاد و تلاش سخت سعی می‌کند تا از تبنلی ذاتی‌اش دوری کند.

تیپ 9 بقای فردی: اشتها

تیپ 1 جنسی: همجوشی

تیپ 1 اجتماعی: مشارکت (ضد تیپ)

رابطه یک‌به‌یک در تیپ 9

تیپ 9 جنسی (یک‌به‌یک) آرامش را در روابط خود جستجو می‌کند، او با در کنار کسی قرار گرفتن، نیاز خود به یک مدل زندگی آرامش دهنده را تغزیه می‌کند. حس امنیت او توسط روتین دیگری به دست می‌آید پس علایق و سلایق خود را مطرح نمی‌کند تا دیگری ابتکار عمل را به دست گرفته و شرایط پایداری را ایجاد نماید.

تیپ 9 جنسی، ترجیحات دیگران را نسبت به ترجیحات خود در اولویت قرار می‌دهد و به معنای واقعی با جریان آب همراه می شود. برای او مطرح نکردن نکاتی که ممکن است منجر به خصومت و تنش شود، اولین و تنها مسئله‌ی اساسی است.