تیپ 9 بقای فردی: اشتها

به جای احساس پیوند مستمر با احساسات، خواسته‌ها و قدرت خود، نه‌های بقای فردی، بر روی ادغام با راحتی‌های فیزیکی و فعالیت‌های روزمره تمرکز می‌کنند. تمرکز این تیپ بر ارضای انواع اشتها و گرسنگی است. تنبلی او به این معناست که جایگزین لذت‌های غیرضروری به جای آن‌هایی که واقعا به آنها نیاز دارد می‌شود.در عمیق‌ترین سطح، جایگزینی لذت‌های مادی به جای لذت‌های معنوی نشان داده میشود.

مثالی سطحی‌تر از این جایگزینی خوردن یک شکلات است این در حالی است که چیزی که فرد واقعا به آن نیاز دارد یک وعده غذایی مقوی است. همچنین، همانطور که از واژه اشتها مشخص است، نه‌های بقای فردی، به دلیل عدم اطمینان در دریفت غذا بیش از حدی که نیاز دارند می‌خورند، بیشتر از آنچه که واقعا نیاز دارند می‌خرند و زیاده روی می‌کنند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 9

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “تنبلی” است و نحوه‌ی مواجهه با این تنبلی، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 9 بقای فردی تنبلی خود را در غالب فیزیکی، نمود پیدا می‌کند، مسائلی مانند افراط در خوردن و خوابیدن، 9 جنسی شور تنبلی را از طریق ادغام با افراد مهم زندگی خود بیان می‌کند اما 9 اجتماعی به عنوان “ضد تیپ”، با کار زیاد و تلاش سخت سعی می‌کند تا از تبنلی ذاتی‌اش دوری کند.

تیپ 9 بقای فردی: اشتها

تیپ 1 جنسی: همجوشی

تیپ 1 اجتماعی: مشارکت (ضد تیپ)

بقای فردی در تیپ 9

این تیپ بقای فردی نیز مانند دیگر تیپ های بقای‌فردی نیازهای شخصی را در اولویت قرار می‌دهد مسائلی مانند خوردن و خواندن و خوابیدن که بر آسایش و رفاه او موثر هستند و آن را تقویت می‌کنند.

البته این مدل یک استراتژی برای فرار از اقدامات تاثیر گذار و جهت دهنده است.  او به روتین زندگی خود پایبند باقی می‌ماند و هرگونه تغییر در آن موجب آشفتگی خیالش می‌شود و زمانی که دیگران این آرامش را بهم بزنند لجبازی پیشه می‌کند.‌