تیپ 9 اجتماعی: مشارکت (ضد تیپ)

نه‌های اجتماعی با گروه‌ها جوش می‌خورند. آنها هنگام برقراری اتصال با زندگی درونی خود با سخت کوش هستند و تنبلی کمتری نسبت به دیگر تیپ‌های فرعی 9 دارند و به همین خاطر “ضد تیپ” خود هستند. آن‌ها می‌توانند معتاد به کار باشند و نیازهای گروه را بیش از نیازهای خود اولویت‌بندی کنند. اما در ابراز عقاید خود در جمع‌ها بهتر عمل می‌کنند.

آنان به دلیل حساسیتی که نسبت به استقبال یا عدم استقبال از آنها وجود دارد، حس راحتی در موقعیت‌های اجتماعی ندارند. آنها اغلب احساس می‌کنند که نمی‌دانند چگونه می‌توانند به جای اینکه خودشان باشند، بخشی از گروه شوند و سعی می‌کنند با تقلید از شکل‌های رفتاری و ارتباطی قابل قبول اجتماعی ، خود را با گروه‌ها هماهنگ کنند. به ناچار این احساس در آنها ایجاد می‌شود که واقعا در حال برقراری تماس نیستند و بنابراین حس کنار گذاشته شدن در آنها تقویت می‌شود.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 9

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “تنبلی” است و نحوه‌ی مواجهه با این تنبلی، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 9 بقای فردی تنبلی خود را در غالب فیزیکی، نمود پیدا می‌کند، مسائلی مانند افراط در خوردن و خوابیدن، 9 جنسی شور تنبلی را از طریق ادغام با افراد مهم زندگی خود بیان می‌کند اما 9 اجتماعی به عنوان “ضد تیپ”، با کار زیاد و تلاش سخت سعی می‌کند تا از تبنلی ذاتی‌اش دوری کند.

تیپ 9 بقای فردی: اشتها

تیپ 1 جنسی: همجوشی

تیپ 1 اجتماعی: مشارکت (ضد تیپ)

روابط اجتماعی در تیپ 9

این تیپ فرعی 9 برخلاف دیگر تیپ‌های فرعی اولویت‌های دوسویه‌ای دارد و کاملا در نظرخواهی ها شرکت کرده و عقاید خود را مطرح می‌کند. به همین دلیل او را “ضد تیپ” می‌نامند چرا که دیگر تیپ‌های 9 از ابراز عقاید خود اجتناب می کنند.

او به خوبی نقش میانجی را در نزاع‌ها بازی می‌کند و جنبه‌های رضایت‌بخش مسائل را مورد توجه قرار می‌دهد. او ثبات را در جمع‌ها جستجو می‌کند. همچنین سخت‌کوش است و به سختی کار می‌کند تا نزدیکانش را راضی نگه دارد و از این طریق آرامش روانی خود را پایدار کند.‌